Företagets historia

1925

 • Bröderna Henry, Denis och Aste Oscarson utbildade sig till chaufförer.

1929

 • Oscarsons Åkeri grundades av Henry, Denis och Aste Oscarson.
 • Första lastbilen: 1,5-tons Chevrolet.

1931

 • Bröderna Henry och Denis körde timmer för Jävåns AB och Uddeholms AB.
 • Åkeriet hade tre lastbilar och en personbil, med sex anställda.
 • Körningar beställdes via bilcentralen.

1950-talet

 • Aste Oscarson löste ut sina två bröder och blev ensam ägare.
 • Etablerade samarbete med Bilspedition och började trafikera Göteborg.

1960-talet

 • Utvidgade verksamheten till Norrland med rutter till Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund.
 • Trafiken utvecklades senare till att omfatta hela Norrlandsregionen.

1975

 • Bolaget omvandlades till aktiebolag och bytte namn till Oscarsons Transport AB.
 • Lave Oscarson, Astes son, blev delägare med 50%.

1977

 • Behov av lokaltrafikbilar i Karlstad från Bilspedition (nuvarande DB Schenker).
 • Bilspedition Godsservice i Karlstad AB bildades med 50% ägt av Bilspedition och 50% av övriga delägare, inklusive Oscarsons Transport AB.

1987

 • Oscarsons Transport AB köpte ut de övriga delägarna och blev ensam ägare av Godsservice.

1988

 • Helené Simonsson, Laves dotter började arbeta inom verksamheten och är idag ekonomichef och delägare.

1994

 • Oscar Oscarson, Laves son började arbeta inom verksamheten och är idag VD och delägare.

2001

 • Förvärvade distributionsåkeriet Beves Express AB.
 • Bedriver kyl- och frystransporter inom Värmland och Dalsland samt fjärrtrafik i Mellansverige och ner mot Göteborg.

2004

 • Organisationsstrukturen ändrades och koncernen bytte namn till Holfast AB.
 • Koncernen omfattade under 2004 dotterbolagen BGAB Godsservice i Karlstad AB och Beves Express AB.

2006

 • Beves Express AB bildade tillsammans med Wiréns Åkeri AB ett utbildningsbolag för att utbilda yrkesförare. Bolagets namn är Yrkesförarutbildning i Värmland Handelsbolag, men benämns som YFUV.

2016

 • Koncernen utvidgades ytterligare genom att förvärva ett företag i Borås. Företaget bedrev åkeriverksamhet för Schenker AB, i likhet med BGAB Godsservice i Karlstad AB. Därmed ändrades namnet till Godsservice i Borås AB i samband med förvärvet.