Kontaktuppgifter Företagsledning

VD
Oscar Oscarsson
054-85 27 23
070-566 95 66
Ordförande
Matthias Johansson
054-85 27 20
Ekonomichef
Heléne Simonsson
054-85 27 26
070-525 33 58
HR- och Kommunikationschef
Ellinor Johansson
054 - 444 28 66
070-781 88 30
Personalutvecklare
P-O Dahlström
070-219 69 44
personalutvecklare@holfast.se