Om Oss

HOLFAST AB är en familjägd distributionskoncern bestående av 4 transportbolag (Godsservice i Karlstad , Beves , Godsservice i Borås och RRE åkeri i Arvika.)
samt ett delägt utbildningsföretag YFUV.

Huvudkontoret finns i Karlstad men vi är verksamma över hela mellansverige.

Anställda i koncernen ca 250 personer och har ca 200 fordon..