HOLfast är en familjägd distributionskoncern bestående av 4 speditörer och ett delägt utbildningsföretag. Huvudkontoret finns i Karlstad men vi är verksamma över hela mellansverige.