HOLfast är en familjägd distributionskoncern bestående av 4 speditörer och ett delägt utbildningsföretag. Verksamheten bedrivs från Karlstad men spänner över hela mellansverige.